Learning Data Science: Understanding the Basics

By Doug Rose

Learning Data Science: Understanding the Basics Online Class | LinkedIn  Learning, formerly Lynda.com

Voor leerdoel 0201 volgde ik de cursus data science: understanding the basics.

wat is data science?

Data science is het studiegebied dat domeinexpertise, programmeervaardigheden en kennis van wiskunde en statistiek combineert om zinvolle inzichten uit gegevens te halen. … Deze systemen genereren op hun beurt inzichten die analisten en zakelijke gebruikers kunnen vertalen in tastbare zakelijke waarde.

Waarom volgde ik deze cursus?

Het is zeer belangrijk om gestructureerd te werk te gaan, hiervoor is het makkelijk om gebruik te maken van databases. Ik koos deze cursus om ik een inleidende cursus wou over wat databases zijn en hoe je ze kun gebruiken binnen jouw onderneming.

Wat leerde ik bij?

In de inleiding van de cursus ging het over de privacy regelingen met zoektermen. Je kent het wel, je zoekt bijvoorbeeld een paar schoenen om en de komende dagen wordt je overspoeld door advertenties over schoenen. Ook hoorde ik de zeer interessante term correlatie vallen. Correlatie is een statistische maat die uitdrukt in hoeverre twee variabelen lineair met elkaar verbonden zijn (d.w.z. dat zij samen met een constante snelheid veranderen). Het is een veelgebruikt instrument om eenvoudige verbanden te beschrijven zonder een uitspraak te doen over oorzaak en gevolg.

Mijn Feedback:

Dit is een zeer goede cursus met een zeer duidelijke hoofdgedachte, maar toch vond ik dat de spreker Doug Rose toch wat te veel rond de hoofdgedachte bleef dwarrelen. Daardoor was het voor mij moeilijk om de cursus aandachtig te volgen. Van mij krijgt de cursus daardoor een 6/10

Certificaat

Na het volgen van de cursus ben in trots om dit certificaat te mogen ontvangen.